Podkrovie bytového domu - Viedeň

Montovali sme okná a robili sme aj klampiarske práce na streche.

Podkrovie bytového domu - Viedeň
Podkrovie bytového domu - Viedeň
Podkrovie bytového domu - Viedeň
Podkrovie bytového domu - Viedeň
Podkrovie bytového domu - Viedeň
Podkrovie bytového domu - Viedeň